Specjalne – nietypowe wykonania suszarek

Na zamówienie wykonujemy nowe konstrukcje suszarek spełniające nietypowe potrzeby zamawiającego np.:

  • komora z szybami w 4-ch ściankach;
  • komora do badań temperaturowych w osłonie przepływającego gazu;
  • komora umożliwiająca badania termiczne w wysokiej wilgotności;
  • komora umożliwiająca ściskanie badanego przedmiotu na prasie w podwyższonej temperaturze;
  • komora umożliwiająca nagrzewanie długich przedmiotów np.: zaginanie rurek;
  • komora umożliwiajaca nagrzewanie płyt przed zaginaniem lub tłoczeniem.