PRZEGLĄD TECHNICZNY STERYLIZATORÓW I SUSZAREK APTECZNYCH

Suszarki laboratoryjne i sterylizatory używane w aptekach wymagają dokumentu poświadczającego ich sprawność techniczną. Zalmed wykonuje naprawy i przeglądy techniczne/okresowe suszarek laboratoryjnych i sterylizatorów. Wystawiamy dokument „Przeglądy okresowe” potwierdzający sprawność techniczną urządzenia i uzupełniamy brakującą dokumentację. Wykonanie pierwszego przeglądu zalecane jest po 3 latach od zakupu nowego urządzenia. Koszt przeglądu wynosi 200,00 zł netto plus koszt dojazdu. Inne możliwości wykonania przeglądu: informacja telefoniczna tel. 228382021. e-mail: zalmed@zalmed.com.pl