SUSZARKI Z GRAWITACYJNYM I WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA

OBIEG  GRAWITACYJNY  /np.: SML 30, SML 48, SML 52/

Krążenie powietrza wewnątrz komory w której znajdują się elementy grzejne oparte jest na zjawisku unoszenia się do góry ogrzanego powietrza. Powietrze krąży ogrzewając się powoli. Półki i ustawione na nich przedmioty zakłócają ten ruch. Gorące grzałki nagrzewają dodatkowo najbliżej ustawioneprzedmioty. Wewnątrz komory powstają strefy cieplejsze /przy elementach grzejnych/ i chłodniejsze /przy drzwiach/.

Zalety: niższa cena urządzenia.

Wady: długi czas rozgrzewania, nierównomierna temperatura w komorze, konieczność zachowania dużych odstępów pomiędzy sterylizowanymi przedmiotami.

 

OBIEG  WYMUSZONY  /np.: SML 25M, SML 42M, SML 48 M/

Krążenie powietrza wewnątrz komory wymuszone jest przez wentylator. Zimne powietrze ogrzewa się równomiernie w całej objętości komory i szybko odbiera ciepło od gorących elementów grzejnych. Strumienie zasysanego i tłoczonego powietrza równomiernie nagrzewają wszystkie przedmioty ustawione na półkach.

Wymuszony obieg powietrza /suszarka z mieszaczem/ zalecany jest do sterylizatorów przeznaczonych do sterylizacji gorącym suchym powietrzem.

Zalety: ujednorodniona temperatura w całej komorze, równoczesne rozgrzewanie gęsto upakowanych przedmiotów,

Wady: wyższa cena urządzenia. W suszarce zainstalowany jest mieszacz powietrza /M/. W tylnej ściance komory roboczej znajduje otwór przez który zasysane jest powietrze ze środkowej części komory. Powietrze wtłaczane jest do komory roboczej wzdłuż ścianek bocznych, pod dziurkowanym dnem i wzdłuż ścianki górnej /sufit/.