SUSZARKI LABORATORYJNE TYP SML

Suszarka typu SML umożliwia wykonywanie procesów technologicznych do przeprowadzenia których niezbędne są fazy: suszenia, sterylizacji, wygrzewania, kondycjonowania w atmosferze powietrza lub gazu w zakresie od temperatury otoczenia do 250 st. C (523 K).
Komora robocza suszarki wykonana jest z anodowanej blachy ze stopu aluminium /dobre przewodnictwo temperatury/ a obudowa zewnętrzna z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym.

Zastosowanie: laboratoria, apteki, zakłady produkcyjne itp.

Wersja podstawowa o pojemności 30, 48 lub 52 dm3 wyposażona jest w:

   - regulator temperatury zapewniający możliwość płynnego jej ustawienia z dokładnością 1 st. C;

   - regulator mocy układu grzejnego zwiększający stabilność ustawionej temperatury;

   - kominek z przepustnicą do regulowania ilości przepływającego przez komorę powietrza /na obudowie/ i dwa zamykane kominki w dnie komory roboczej.

   - zabezpieczenie termiczne /manometryczne/ przed przekroczeniem temperatury maksymalnej, odporne na zakócenia elektroenergetyczne.

Wersja specjalna może być wyposażona wg zamówienia w:

  - (M) mieszacz wymuszający obieg powietrza w komorze pozwalający na uzyskanie równomiernego rozkładu temperatur w jej wnętrzu /równomiernego suszenia/. Wyposażenie komory w mieszacz zmniejsza jej objętość do (odpowiednio) 25 dm3, 42 lub 48 dm3. Mieszacz można wyłączać np.: dla materiałów sypkich;

  - (W) wyciąg zasysający powietrze przez kominek i wymuszający jego przepływ przez komorę;

  - (A) automatyczny wyłącznik suszarki/układu grzejnego po upływie zaprogramowanego czasu, cyfrowy odczyt czasu, dźwiękową sygnalizację wyłączenia układu grzejnego;

  - (B) dodatkowy /niezależny/ dostępny dla użytkownika ogranicznik temperatury maksymalnej zabezpieczający przed przekroczeniem ustawionej temperatury;

  - (P) programator procesu suszenia umożliwiający przeprowadzanie wielu jego etapów o zmiennych parametrach;

  - (C) konwerter umożliwiający współpracę z komputerm /programowanie, rejestracja pomiarów, archiwizacja, tworzenie raportów - wykresy, tabele/.

  - (S) inne wykonania specjalne wg specyfikacji klienta.