Suszarki umożliwiające intensywne suszenie

Suszarki typ SML XX/250/MK4 posiadają większą ilość kominków i mieszacz wymuszający przepływ powietrza przez komorę roboczą /szybsze odprowadzenie produktów wygrzewania np.: wilgoci na zewnątrz/. Ilość wydmuchiwanego z komory roboczej powietrza można regulować za pomocą przysłon w kominkach. Mieszacz powoduje dodatkowo ujednorodnienie procesu suszenia wewnątrz komory roboczej /np.: próba suszenia - amoksycylina trójwodna CRS/.