INFORMACJA O SUSZARKACH TYP SML

Suszarka typu SML umożliwia wykonywanie procesów technologicznych do przeprowadzenia których
niezbędne są fazy: suszenia, sterylizacji, wygrzewania, kondycjonowania w atmosferze powietrza
lub gazu w zakresie od temperatury otoczenia do 250 st. C (523 K).
Komora robocza suszarki wykonana jest z anodowanej blachy ze stopu aluminium /dobre
przewodnictwo temperatury/ a obudowa zewnętrzna z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym.

Zastosowanie: laboratoria, apteki, zakłady produkcyjne itp.

Wersja podstawowa o pojemności 30, 48 lub 52 dm3 wyposażona jest w:

   - regulator temperatury zapewniający możliwość płynnego jej ustawienia z dokładnością 1 st. C;

   - regulator mocy układu grzejnego zwiększający stabilność ustawionej temperatury, poprawiający energooszczędność.

   - kominek /na obudowie/ z przepustnicą do regulowania ilości przepływającego przez komorę powietrza i dwa zamykane kominki w dnie komory roboczej.

   - zabezpieczenie termiczne /ochrona przed przekroczeniem maksymalnej temperatury/.

Wersja specjalna może być wyposażona wg zamówienia w:

   - (M) mieszacz wymuszający obieg powietrza w komorze pozwalający na uzyskanie równomiernego rozkładu temperatur w jej wnętrzu. Wyposażenie komory w mieszacz zmniejsza jej objętość do (odpowiednio) 25 dm3, 42 lub 48 dm3;

   - (W) wyciąg zasysający powietrze przez kominek i wymuszający jego przepływ przez komorę;

   - (A) możliwe jest nastawienie czasu po którym następuje wyłączenia układu grzejnego suszarki poprzedzone sygnałem dzwiękowym, cyfrowy odczyt czasu pozostałego do wyłączenia. Elektroniczny termometr dalej wskazuje aktualną temperaturę. Nastawiany czas od 1 sek. do 99 minut lub od 1 min. do 99 godzin. Możliwa jest praca ciągła suszarki;

   - (A2) możliwe jest nastawienie automatycznego wyłączenia zasilania suszarki /po upływie zaprogramowanego czasu/, cyfrowy odczyt czasu pozostałego do wyłączenia. Nastawiany czas od 1 sek. do 99 minut lub od 1 min. do 99 godzin. Możliwa jest praca ciągła suszarki;

   - (B) dodatkowy dostępny dla użytkownika ogranicznik temperatury zabezpieczający przed przekroczeniem ustawionej temperatury;

   - (P) programator RE72 - LUMEL umożliwia zdefinowanie 15 programów po 15 odcinków czasowo temperaturowych /szybkość narastania i opadania temperatury, czas wygrzewania, wyłączenie grzania itp./

   - (C) konwerter umożliwiający współpracę z komputerem /USB/ za pomocą darmowego oprogramowania LUMEL PROCES. Możliwa jest: wizualizacja nastawionych procesów, zdalne programowanie, rejestracja pomiarów, archiwizacja danych, rejestracja zdarzeń alarmowych, tworzenie raportów w postaci wykresów i tabel.

   -(K4) zwiększona ilość kominków umożliwiająca regulowanie ilości przepływającego  /grawitacyjnie/ przez komorę roboczą powietrza /szybsze odprowadzenie produktów wygrzewania np.: wilgoci/;

   -(MK4) zwiększona ilość kominków i mieszacz wymuszający zwiększony przepływ powietrza przez komorę roboczą powietrza /szybsze odprowadzenie produktów wygrzewania np.: wilgoci na zewnątrz/. Możliwość regulowania ilości przepływającego powietrza. Mieszacz powoduje dodatkowo ujednorodnienie procesu suszenia wewnątrz komory roboczej /np.: próba suszenia - amoksycylina trójwodna CRS/.

   - (S) inne wykonania specjalne wg specyfikacji klienta.