INFORMACJA O STABILIZATORACH TYP ESN

INFORMACJA O STABILIZATORZE TYP ESN
Stabilizator napięcia zmiennego typ ESN jest przyrządem jednofazowym zasilającym w energię
elektryczną urządzenia o mocy znamionowej: 2; 6; 12 kVA i umożliwia ciągłą pracę przy obciążeniu
maksymalną mocą. Stabilizator przystosowany jest do podłączenia do sieci prądu zmiennego 230V, 50Hz.
Napięcie wyjściowe 230VAC stabilizowane jest z dokładnością +/- 0,2% (możliwość regulacji +/- 10V).
Przełącznik zakresów pracy umożliwia dopasowanie pracy stabilizatora do zakresu napięć występujących
w sieci zasilającej, oraz mocy odbiornika. Najważniejsze cechy wyróżniające nasze stabilizatory:
    - dokładność stabilizacji: +/- 0,2%; (+/- 0,4V);
    - czas reakcji na zmianę napięcia wejściowego: ~0,01 s;
    - kompensacja spadku napięcia na przewodach zasilających odbiornik;
    - brak zakłóceń /przepięć/ powodowanych np.: iskrzeniem ślizgacza autotransformatora, lub elementów
      przełączających (układ sterujący stabilizatora ESN oparty jest na wzmacniaczu magnetycznym
      sterowanym elektronicznie);
    - idealna współpraca i precyzyjne zachowanie parametrów technicznych niezależnie od charakteru
      odbiornika;
    - odporność stabilizatora na przeciążenia spowodowane prądem rozruchowym odbiornika np.: silniki,
      transformatory, urządzenia grzejne, żarowe źródła światła itp.
Do stabilizacji sieci trójfazowej potrzebne są 3 szt. stabilizatorów typ ESN.
Stabilizatory wykorzystujemy w zestawach ZSS które umożliwiają regulację stabilizowanego napięcia
przemiennego w bardzo szerokim zakresie np. 80 ÷ 280VAC. Zestaw składa się ze stabilizatora i regulatora
(mogą pracować oddzielnie w osobnych pomieszczeniach). Napięcie wyjściowe całego zestawu może być
stabilizowane na zaciskach odbiornika.