DANE TECHNICZNE STABILIZATORÓW ESN

DANE TECHNICZNE STABILIZATORÓW ESN

 

Typ stabilizatora                                                           ESN-550*            ESN-2000         ESN-6000

 

Zasilanie sieciowe                                                prąd zmienny – układ z fazą i przewodem zerowym

Znamionowy zakres napięć wejściowych, V:

         Zakres I                                                              197 ÷ 252             197 ÷ 252          197 ÷ 252

         Zakres II                                                             213 ÷ 241             213 ÷ 241          213 ÷ 241

Częstotliwość sieci, Hz                                                     50                         50                      50

Napięcie wyj. 230 V stabilizowane z dokładnością    ±0,2 %                 ±0,2 %                ±0,2 %

Znamionowa moc wyjściowa, kVA:

         Zakres I                                                                 0 ÷ 0,275                0 ÷ 1                 0 ÷ 3

         Zakres II                                                                0 ÷ 0,55                  0 ÷ 2                 0 ÷ 6

Zawartość harmonicznych przy sinusoidalnym napięciu sieci, %

         przy 50 Hz zakres I/II                                             2/1                          2/1                    2/1

Stała czasu regulacji przy skokowej zmianie napięcia sieci o 5%   ok. 0, 01 s

Wymiary, mm:

         szerokość                                                                438                       438                    533

         wysokość                                                                 153                       198                    463

         głębokość                                                                 339                       490                    580

Masa, kg                                                                             17                         45                      94

 

* - brak w sprzedaży

 

DANE TECHNICZNE ZESTAWÓW TRÓJFAZOWYCH TSN

 

Zestaw trójfazowy                                                                           3 x ESN-2000      3 x ESN-6000

                                                                                                            + TSN-2000        + TSN-6000

Układ pracy                                                                                                    3 x 400/230V

Znamionowa moc wyjściowa przy cos φ = 0,7:

         Zakres I, kVA                                                                                      2,4                        7,6

         Zakres II, kVA                                                                                     4,8                       15,5

Znamionowy zakres użytkowy napięcia sieci przy max. rozbieżności napięć fazowych (0-faza) do 30V:

         Zakres I, V                                                                                                    197 ÷ 252

         Zakres II, V                                                                                                   213 ÷ 241

Napięcie wyjściowe stabilizowane                                                                  3 x 400/230V

Dokładność stabilizacji przy zmianie napięcia i obciążenia                                ±0,2

Zawartość harmonicznych przy sinusoidalnym napięciu sieci:

         Zakres I, %                                                                                                             3     

         Zakres II, %                                                                                                           1,5   

Typ transformatora symetryzującego                                                   TSN-2000           TSN-6000

Wymiary, szerokość x wysokość x głębokość, mm                                         310 x 400 x 290

Masa, kg                                                                                                                50                    60 

 

 

WYKONUJEMY UKŁADY ZASILAJĄCE UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKIWANIE REGULOWANEGO NAPIĘCIA STABILIZOWANEGO.