AUDIOMETR AAD80

 

 

 

Audiometry typu AAD80 podlegają ustawie o wyrobach medycznych z dn. 20.04.2004 r.
(Dz. Ust. Nr 93 z dn. 30.01.2004 r.) i jako takie nie podlegają obowiązkowej legalizacji.
Firma „ZALMED” jako producent i jedyny serwisant audiometrów AAD 80 oferuje usługę przeglądu
i skalowania urządzenia. Dokumentem stwierdzającym poprawność pracy aparatu jest zaświadczenie
o spełnieniu wymagań metrologicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami metrologicznymi
i zgodnie z obowiązującymi normami.

Zaświadczenie jest ważne przez 18 miesięcy.

Audiometry nie legalizowane po 2000 roku w większości wymagają modernizacji dostosowującej
parametry urządzenia do obowiązujących norm.

 

Koszty świadczonych usług :

  1. Sprawdzenie parametrów, standardowy serwis, skalowanie i wystawienie zaświadczenia
    o spełnieniu wymagań metrologicznych                         1.300,00 zł netto

          Ewentualne dodatkowe koszty:

  1. Modernizacja                                                                       1.000,00 zł netto
  2. Słuchawka powietrzna SD307 kompletna                         550,00 zł netto
  3. Słuchawka kostna B71                                                          900,00 zł netto
  4. Kabłąk słuchawki kostnej                                                     260,00 zł netto
  5. Przewód do słuchawki kostnej                                            130,00 zł netto
  6. Przycisk pacjenta                                                                   150,00 zł netto

 

Dokładna kalkulacja kosztów jest możliwa po przeglądzie audiometru.

W przypadku przysłania urządzenia i rezygnacji z wykonania zaoferowanej usługi naliczymy koszt
przeglądu kalkulacyjnego w wysokości 200.00 PLN netto.

Termin realizacji ok. 21 dni od dostarczenia audiometru i akceptacji kalkulacji.

Gwarancja: 12 miesięcy na całość urządzenia - w przypadku modernizacji.

Płatność: przelew na podstawie Faktury VAT po wykonaniu usługi /przed wysyłką urządzenia/.

Pozostałe informacje tel. 228382021.

e-mail: zalmed@zalmed.com.pl