Wyposażenie dodatkowe suszarek i komór grzejnych

Suszarki i komory grzejne mogą spełniać nietypowe zapotrzebowanie zamawiającego:

  • stałe odsysanie powietrza z komory grzejnej – wyciąg W1;
  • stały przepływ gazu obojętnego /azot, O2/ – przystawka dozująca gaz;
  • wymuszenie określonego ruchu powietrza wewnątrz komory grzejnej – mieszacz;
  • możliwość ważenia i nadzorowania procesu grzejnego – dowolne otwory w obudowie;
  • możliwość obserwacji procesu grzejnego – szyby w dowolnej/dowolnych ściankach;
  • procesy grzejne w dużej wilgotności;
  • dowolne regulatory/sterowniki procesów termicznych;
  • komory do nagrzewania tworzyw sztucznych przed wyginaniem rur i płyt np.: PCV;
  • komory grzejne w zakresie temperatur do: 250, 500, 1100 st. Celsjusza;
  • inne nietypowe wykonania i wyposażenie komór grzejnych.